Biografija dr Vladislav D. Ribnikar
spec. za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju

dr Vladislav Ribnikar dr Vladislav Ribnikar

LIČNI PODACI

Ime i prezime: Vladislav Ribnikar
Telefon: +381 (0)60 6680222
E-mail: office@vladislavribnikar.com
Mesto rođenja: Beograd

 

OBRAZOVANJE

1983-1989 - Medicinski fakultet u Beogradu, diplomirao sa srednjom ocenom 9.96
1984-1987 - Pohvalnica fakulteta za najbolje studente
1989-1990 - Lekarski staž na Medicinskom fakultetu u Beogradu
1989-1991 - Postdiplomske studije iz otorinolaringologije na Klinici za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu
1991-1996 - Specijalizacija iz Plastične i rekonstruktivne hirurgije u Klinici za Plastičnu hirurgiju i opekotine Vojno Medicinske Akademije u Beogradu
1997-2001 - Magistarski ispit iz plastične hirurgije na temu: Ispitivanje topografske anatomije fasciokutanih grana, Arteriae Circumflexae Scapulae

 

RADNO MESTO I RADNO ISKUSTVO

1991-2002 - Klinika za Plastičnu hirurgiju i opekotine Vojno Medicinske Akademije u Beogradu
2002-2012 - Klinika za Estetsku Plastičnu Hirurgiju "La Brea" u Beogradu
2009- - Konsultant za plastičnu i estetsku hirurgiju u Opštoj bolnici "Bel Medic" u Beogradu
2012- - Specijalistička ordinacija za Plastičnu hirurgiju "Ribnikar"

 

STRUČNA USAVRŠAVANJA I UČEŠĆA NA MEĐUNARODNIM I DOMAĆIM KONGRESIMA

1997 - Internacionalni postdiplomski kurs Međunarodnog društva za estetsku plastičnu hirurgiju (ISAPS), Pariz, Francuska
1998 - Internacionalni postdiplomski kurs Međunarodnog društva za estetsku plastičnu hirurgiju (ISAPS), Atina, Grčka
1999 - Kongres Balkanske Asocijacije za Plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku Hirurgiju (BAPRAS), Solun, Grčka: "Hiruško lečenje kontraktura šake kod nasledne distrofične epidermolysis bullosa" (koautor)
1999 - 12. Kongres Međunarodne konfederacije za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (IPRAS), San Francisko, SAD: "Ukršteni režnjevi za pokrivanje defekata na nozi i stopalu"
2001 - 21. Kongres hirurga Jugoslavije u Beogradu: "Zbrinjavanje ratnih rana sa ekstenzivnim defektima tkiva mikrovaskularnim režnjevima" (koautor)
2001 - 9. Kongres Evropskih udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (ESPRAS), Rim, Italija: "Rane komplikacije upotrebe vaskularizovanih fibularnih graftova kod rekonstrukcije kosti u ratnim povredama" (koautor)
2002 - Međunarodni simpozijum iz estetske plastične hirurgije "Face-lift Giants", Bon, Nemačka
2002 - 16. Kongres Međunarodnog udruženja za estetsku plastičnu hirurgiju (ISAPS), Istanbul, Turska: "Application of CO2 laser in aesthetic correction of nasal tip"
2002 - Boravak i usavršavanje u Bolnici za estetsku hirurgiju u Kranju, Slovenija (endoskopska estetska hirurgija lica i grudi)
2003 - 17. Kongres Međunarodnog udruženja za estetsku plastičnu hirurgiju (ISAPS), Hjuston, Teksas, SAD
2004 - Boravak i usavršavanje u Institutu za kozmetsku hirurgiju i liposukciju, Čikago, SAD
2006 - 18. Kongres Međunarodnog udruženja za estetsku plastičnu hirurgiju (ISAPS), Rio de Žaneiro, Brazil
2006 - Boravak i usavršavanje u Klinici Valle Pereira, Florianopolis, Brazil
2011 - Međunarodni kurs rinoplastike, Istanbul, Turska
2011 - 3. Međunarodni Evroazijski kurs iz estetske hirurgije, Istanbul, Turska
2011 - Međunarodni kongres estetske i anti-age medicine (ICAAM), Dubai, UAE
2012 - 21. Kongres međunarodnog udruženja za estetsku plastičnu hirurgiju (ISAPS), Ženeva, Švajcarska

 

ČLANSTVA U STRUČNIM ORGANIZACIJAMA

IPRAS - Internacionalna konfederacija za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju
ISAPS - Internacionalno udruženje za estetsku plastičnu hirurgiju
ESPRAS - Evropska udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju
SRBPRAS - Srpsko udruženje za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju
BAPRAS - Balkansko udruženje za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju
WOSIAM - Svetsko udruženje anti-aging medicine